Analyse på idrætsområdet 2023

Foto: Morsø Kommune.
dato

Mandag den 30. oktober blev Sparekassen Thy Arena Mors vært for et borgermøde i regi af Morsø Kommune og idrætsorganisationen DGI.

Mødet var en del af et samarbejde, der har til formål at afdække lokale behov inden for idræts- og foreningslivet og udforme en ny Idræts- og Folkeoplysningspolitik.

DGI præsenterede en ny analyse af idrætsområdet, der består af fire delrapporter. Disse rapporter undersøger forskellige aspekter af idrætslivet i Morsø Kommune, herunder borgerundersøgelser, ungeundersøgelser, socioøkonomiske faktorer, demografi og facilitetskortlægning.

Analysen vil bidrage til at skabe en dybdegående forståelse af idræts- og foreningslivet i kommunen og vil være grundlaget for den kommende Idræts- og Folkeoplysningspolitik.


https://mors.dk/om-kommunen/nyheder/2023/analyse-paa-idraetsomraadet-2023
Kilde: Morsø Kommune