Vejleder/EGU-vejleder med underviserkompetencer til afdelingen i Aabybro - FGU Nordvest

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Motiveres du af at arbejde anerkendende og helhedsorienteret med unge mennesker? Har du et nysgerrigt og åbent sind samt drivkraft og gåpåmod? Så er du måske vores nye kollega, som skal stå for EGU-vejledningen i tæt samarbejde med vores anden EGU-vejleder samt varetage vejlederopgaver og almen undervisning.

Vi søger en vejleder, som

 • brænder for at arbejde med unge mennesker på deres vej mod en uddannelse eller arbejdslivet.
 • har en relevant faglig uddannelse og erfaring indenfor vejledning af unge – gerne unge i vores målgruppe.
 • har erfaring fra det forberedende område og viden om ungdomsuddannelserne.
 • har erfaring med EGU.
 • har erfaring med at undervise i almene fag, gerne matematik
 • har et menneskesyn præget af respekt, tolerance, loyalitet og humor.
 • er rummelig og empatisk, og evner at sætte sig ind i den unges situation.
 • trives i en travl hverdag og kan holde hovedet koldt, når det brænder på.
 • har stærke samarbejdsevner til elever, kollegaer, ungdomsuddannelser, erhvervslivet osv.
 • er dygtig til at etablere og vedligeholde relationer.
 • kan arbejde selvstændigt, målrettet og struktureret, men samtidig arbejde i et team.
 • har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt.
 • serviceminded og fleksibel.
 • kørekort til personbil.

Vejledernes opgaver består bl.a. af
 • Tæt samarbejde med skolens andre vejledere
 • Samarbejde med KUI
 • Opfølgning med elever på deres uddannelsesplaner
 • Uddannelsesvejledning med elever
 • planlægge EGU-forløb i samarbejde med eleven, virksomheden og KUI – herunder finde relevante skoleophold og kurser ift. fagområdet samt stå for det praktiske ift. fagprøven.
 • Tovholder mellem skole og virksomhed for EGU-eleverne – herunder afholde møder og tage på besøg i virksomheden.
 • Kontaktperson for EGU-eleverne
 • Støtte elever i deres udvikling af sociale og personlige kompetencer
 • Undervisning i de almene fag
 • Dokumentere egen praksis
 • Følge op på fravær og fremmøde blandt elever.
 • Støtte kontaktlærerne i arbejdet med dokumentationen af eleverne progression
 • Støtte lærerne med sparring og pædagogiske overvejelser ift. enkelte elever.
 • Deltager i netværksmøder med eksterne samarbejdspartnere.

Vejlederne på FGU Nordvest arbejder tæt sammen med eleven og den kommunale ungeindsats (KUI). Den unges uddannelsesplan er et obligatorisk og nyttigt arbejdsredskab i samarbejdet, hvor vejlederen har en vigtig rolle ift. at skabe en rød tråd i alle de aktiviteter, som den unge deltager i. Planen skal være med til at sikre elevens individuelt planlagte forløb til at blive klar til en uddannelse eller et job. Vejlederne er det naturlige bindeled og den, der bærer planen ind i FGU´en og er tovholder på opfølgningen i forhold til den unges udvikling og den unges mål i tæt samarbejde med kontaktlæreren.

Vi tilbyder
 • En spændende og udfordrende stilling.
 • En arbejdsplads hvor samarbejde, respekt for forskelligheder og omsorg for hinanden er i højsæde.
 • En personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer, med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job.
 • FGU-team: Du bliver en del af et team, hvor der er et uformelt arbejdsmiljø med en god del af humor og seriøsitet, og hvor der altid drages omsorg for hinanden.

Du skal kunne se dig i værdierne

Favnende fællesskab, Gensidig gejst og Udbytterig læring

FGU Nordvest er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af 3 linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU).
Den Forberedende Grunduddannelse kombineres af praktisk undervisning, undervisning i almene fag, erhvervstræning, kombinationsforløb, vejledning og almen dannelse. Der er fokus på at udvikle elever fagligt, socialt og personligt gennem et struktureret, rummeligt og individuelt tilpasset undervisningsmiljø, og det stiller særlige krav til lærernes og vejledernes pædagogiske kompetencer.

Stillingen er en fuldtidsstilling med start senest den 1. december 2023.

Løn og ansættelsesvilkår
Fuldtidsstilling som aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU) – ansøgere bedes orientere sig på forhånd om løn- og ansættelsesforhold. Se Overenskomst undervisere FGU

Ansøgning og ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag den 20. oktober 2023.
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt fredag den 27. oktober 2023.

Ved eventuelle spørgsmål
kan du rette henvendelse til skoleleder Lene Viborg Hedver på telefon 60 84 45 08.

FGU Nordvest dækker Jammerbugt, Thisted og Morsø kommune. Du kan læse mere om FGU Nordvest på www.fgunordvest.dk og FGU på www.uvm.dk/fgu

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Morsø Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

FGU Nordvest, Elsøvej, 7900 Nykøbing M

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5911635

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet